Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

sapphire-eyes
Kochając jednego, myśląc o drugim..

March 08 2013

sapphire-eyes
Nie wierzyłam, że mogę tak mocno pokochać obcą osobę..

March 02 2013

sapphire-eyes

December 08 2012

sapphire-eyes
I kiedy już o Tobie zapomniałam, wtedy postanowiłeś przypomnieć mi o swoim istnieniu...
Tylko po co ?
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

November 22 2012

sapphire-eyes
Reposted fromcouples couples

November 06 2012

sapphire-eyes
Nie mogę zrobić nic,
sterowany jestem wciąż..
— Myslovitz
Reposted bykassiarzyna kassiarzyna

November 03 2012

sapphire-eyes
Having the time of your life.
— Abba
Reposted bydynamite dynamite

October 29 2012

sapphire-eyes
Chciałabym w końcu skosztować miłość w całości.

October 01 2012

sapphire-eyes
0329 1882
Reposted fromnelke nelke

September 28 2012

sapphire-eyes
3205 8652
chciałabym uciec od samej siebie.
Reposted fromlunaticc lunaticc
sapphire-eyes
3407 7e8a
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs
sapphire-eyes
„Lubię gdy odwracasz się udając, że szukasz kogoś w tłumie, a patrzysz na mnie...”
sapphire-eyes
3583 98c2
Reposted fromDoopamina Doopamina

September 25 2012

sapphire-eyes
Chciałabym, żeby był tym, który powie, że kocha mnie taką jaka jestem. Ze wszystkim. I z przekleństwami co drugie słowo i z płaczem o 3 nad ranem z powodu poczucia, że jestem beznadziejna. Chciałabym,  żeby czasem mnie zaskoczył. Żeby starał się pokazać, że mu na mnie zależy, ale nie na pokaz, nie od razu, tylko dyskretnie, tylko między nami, żeby te pierwsze gesty były tylko dla nas obojga.
Chciałabym, żeby starał się być dla mnie ważnym, żeby chciał być przy mnie, żeby rozmawiał.
Chciałabym, żeby mnie pokochał miłością dojrzałą, prawdziwą i taką "naszą", nie na pokaz, nie dla statusu na fb, tylko dla mnie i dla niego uczuciem idealnym, pięknym.
Chciałabym, żeby był. Żeby pamiętał. Trwał.
Reposted fromScivolidinuovo Scivolidinuovo
sapphire-eyes
1678 0a09 500
hello heaven, my old friend...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
sapphire-eyes
Love isn't sucks, people are sucks.
— alkoholowe przemyślenia

September 10 2012

sapphire-eyes
Reposted frompanimruk panimruk
sapphire-eyes

September 08 2012

sapphire-eyes
sapphire-eyes
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen
Reposted fromalldly alldly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl